فرانسه

پناهجویان تحت فشار؛ اعتراض گروه های بشردوست

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۱ ۲۱-۰۶-۱۳۹۹

برخی از سازمانهای بشردوستانه همچون پزشکان بدون مرز، عفو بین الملل فرانسه و پزشکان جهان در بیانیه ای مشترک خواستار این شدند که وزیر کشور فرانسه در تصمیم خود برای ممنوع کردن توزیع غذا و نوشیدنی رایگان از سوی سازمانهای بشردوستانه در بین پناهجویان در منطقه کاله در شمال این کشور تجدید نظر کند.

تبریز امروز:

اعتراض به دستور وزیر کشور فرانسه برای ممنوعیت توزیع غذا و نوشیدنی در بین پناهجویان در منطقه کاله از سوی سازمان ها و مردم  اعلان گردید.


برخی از سازمانهای بشردوستانه همچون پزشکان بدون مرز، عفو بین الملل فرانسه و پزشکان جهان در بیانیه ای مشترک خواستار این شدند که وزیر کشور فرانسه در تصمیم خود برای ممنوع کردن توزیع غذا و نوشیدنی رایگان از سوی سازمانهای بشردوستانه در بین پناهجویان در منطقه کاله در شمال این کشور تجدید نظر کند.


نظرات کاربران


@