در برزیل ، خانواده ها فقیر می شوند ، گرسنه می شوند و بی خانمان می شود

فوتبال دردی از درد مردم برزیل را حل نکرده است+ ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۴:۲۹ ۰۴-۰۶-۱۳۹۹

نابرابری در توزیع زمین عامل اصلی در افزایش سطح فقر در برزیل است. فقیرای برزیل از دسترسی به سرزمین مطلوب محروم هستند و گزارش می شود که یک درصد از جمعیت برزیل 50 درصد از کل زمین های برزیل را کنترل می کنند. این بدان معناست که 2 میلیون نفر از کل 210 میلیون نفر، نیمی از کل زمین های مرغوب را کشور را کنترل می کنند. 99 درصد دیگر دسترسی چندانی به مالکیت زمین ندارند و همین امر باعث فشار در وضعیت اقتصادی آنها می شود. برزیل در بحث توزیع زمین یکی از نابرابرترین مکان های جهان است..........تقسیمات طبقاتی در برزیل در حدود 5 سالگی ریخته می شود. بسته به طبقه و کلاس اقتصادی آنها ، فرزندان برزیل یا به مدارس عمومی معمولی متروک اعزام می شوند که آنها را برای بردگی آماده می کنند یا وارد مؤسسات خصوصی باکیفیت و عالی می شوند که آنها را برای نقش های بالادستی در جامعه آماده می کند. برزیلی های طبقه پایین توسط معلمان درجه دوم در ساختمان های زیر زمین با ساعات کمتر مدرسه از همسالان خود آموزش می یابند. این عوامل منجر به ترک تحصیل و فارغ التحصیلانی می شود که برای رقابت با مشاغل پیشرفته در نیروی کار یقه سفید آماده نیستند. علاوه بر این ، برزیلی هایی که به عنوان سیاه یا قهوه ای شناخته شده و بیش از 50 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند دارای سطح درآمد معادل نصف سفید پوستان هستند. این باعث می شود جمعیت سیاه و قهوه ای برزیل در فقر و در پایان قطب توتم اجتماعی برزیل قرار بگیرد..... اقتصاد برزیل تحت تأثیر رسوایی فساد شرکت های خصوصی و مقامات دولتی قرار گرفته است....بنابراین ، چرا برزیل فقیر است؟ تاریخ نابرابری که در اعماق کشور جریان دارد چرخه فقر و درآمد کمتر را برای فقرای برزیل سوق می دهد. نژاد، طبقه اجتماعی، تحصیلات ، زمین و دولت همه منابع قدرت هستند که نشان می دهد که در ثروت در برزیل در آن منطقه باقی می ماند.

تبریز امروز:

برزیل پنجمین کشور بزرگ جهان با جمعیت 210 میلیون نفری و وسعت  جغرافیایی (3،287،597 مایل مربع) است. همچنین هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است و قبلاً میزبان بازی های المپیک 2016 بود. با وجود این موضوعات برزیل تحت فشار است ، رییس جمهور کشور که با  توطئه بر علیه رقیب قدرتمند خود "لولا" حاکمیت را بدست آورده است تحت فشار ویروس و رکود اقتصادی در حال تقلا است ، البته او میراث دار نابرابری هایی است که ریشه در گذشته های این کشور دارد. فوتبال ثروتی را برای فقرای برزیلی نیاورده است مگر اینکه چند نفر توانسته باشند، خود را وارد تیم های پرقدرت بکنند .... 

 در حالی که برزیل فقیر نیست ، سطح فقر در آن کشور برای کشورهایی با درآمد متوسط ​​بالاتر از حد معمول است. در اینجا سه ​​پاسخ به این سؤال ، "چرا برزیل فقیر است؟"

1. نابرابری در توزیع زمین

به گفته USAID ، نابرابری در توزیع زمین عامل اصلی در افزایش سطح فقر در برزیل است. فقیرای برزیل از دسترسی به سرزمین مطلوب محروم هستند و NPR در سال 2015 گزارش داد که یک درصد از جمعیت برزیل 50 درصد از کل زمین های برزیل را کنترل می کنند.

این بدان معناست که 2 میلیون نفر از کل 210 میلیون نفر، نیمی از کل زمین های مرغوب را کشور را کنترل می کنند. 99 درصد دیگر دسترسی چندانی به مالکیت زمین ندارند و همین امر باعث فشار در وضعیت اقتصادی آنها می شود. برزیل در بحث توزیع زمین یکی از نابرابرترین مکان های جهان است.

2. آموزش

کلودیا گوستین ، دبیر آموزش و پرورش در شهر ریو دوژانیرو ، به گلوبال پست گفت که برزیل آپارتاید آموزشی در کشور خود دارد. آپارتاید سیستمی است که مردم را بر اساس رنگ ، قومیت یا طبقه از هم جدا می کند. مدارس برزیل با کلاس های متفاوت از هم جدا شده اند .

طبق گزارش گلوبال پست ، تقسیمات طبقاتی در برزیل در حدود 5 سالگی ریخته می شود. بسته به طبقه و کلاس اقتصادی آنها ، فرزندان برزیل یا به مدارس عمومی معمولی متروک اعزام می شوند که آنها را برای بردگی آماده می کنند یا وارد مؤسسات خصوصی باکیفیت و عالی می شوند که آنها را برای نقش های بالادستی در جامعه آماده می کند. برزیلی های طبقه پایین توسط معلمان درجه دوم در ساختمان های زیر زمین با ساعات کمتر مدرسه از همسالان خود آموزش می یابند. این عوامل منجر به ترک تحصیل و فارغ التحصیلانی می شود که برای رقابت با مشاغل پیشرفته در نیروی کار یقه سفید آماده نیستند.

علاوه بر این ، برزیلی هایی که به عنوان سیاه یا قهوه ای شناخته شده و بیش از 50 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند دارای سطح درآمد معادل نصف سفید پوستان هستند. این باعث می شود جمعیت سیاه و قهوه ای برزیل در فقر و در پایان قطب توتم اجتماعی برزیل قرار بگیرد.

3. فساد

براساس کتاب World Factbook ، اقتصاد برزیل تحت تأثیر رسوایی فساد شرکت های خصوصی و مقامات دولتی قرار گرفته است. مجازات ها علیه شرکت های درگیر - برخی از بزرگترین شرکت های برزیل - فرصت های شغلی خود را محدود کرده و تأثیر چشم گیری در مشاغل و پیمانکاران مرتبط دارد.

علاوه بر این ، به دلیل رسوایی ، سرمایه گذاری در این شرکت ها نیز کاهش یافته است. این به نوبه خود تأثیر منفی بر جمعیت فقیر کشور گذاشته است زیرا شرکت های درگیر در رسوایی کار را کاهش می دهند. به عنوان مثال ، شرکت نفت پرتروبراس بزرگترین شرکت و سرمایه گذار این کشور بود که 10 درصد از اقتصاد برزیل را تشکیل می داد ، اما پس از رسوایی فساد در این شرکت ، برزیل در سال 2015- 27 میلیارد (حداقل 1 درصد) از تولید ناخالص داخلی را از دست داد. این شرکت همچنین 34 درصد نیروی کار خود را کاهش داده است و شغل کمتر برابر است با فرصت کمتری برای فقیرهای برزیلی برای بهبود شرایط خود.

بنابراین ، چرا برزیل فقیر است؟ تاریخ نابرابری که در اعماق کشور جریان دارد چرخه فقر و درآمد کمتر را برای فقرای برزیل سوق می دهد. نژاد، طبقه اجتماعی، تحصیلات ، زمین و دولت همه منابع قدرت هستند که نشان می دهد که در ثروت در برزیل در آن منطقه باقی می ماند.

گسترش فرصت های آموزش ، دسترسی به زمین و فساد کمتر در دولت ، راه را برای یک جامعه می تواند ایجاد کند.

 


نظرات کاربران


@