نقاشی

بازار کابل

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۹ ۰۱-۰۶-۱۳۹۹

بازار کابل یک بازار شرقی است مردمانی که سنت ها و شور بازار محلی را هنوز حفظ شده دارند .

تبریز امروز:

نقاشی - بازار کابل


نظرات کاربران


@