کارتون از پیتر پلیر

در زندگی ، موانع پیدا و پنهان همیشه وجود دارند

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۶ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹

پیتر پلیر می دانست که با کارتونیست بودن ، نمی شود چرخ زندگی را به حرکت درآورد . بنابراین در صنعت فولاد بکار مشغول و سپس وارد ارتش شد ؛ اما آرزویش در کارتونیست شدن بود پس همه چیز را رها کرد و به کار رسم کارتون پرداخت ..

تبریز امروز:

موانع پنهان در زندگی پیتر پلیر
نظرات کاربران


@