شعر یک ترانه افغان

رُخ زیبای تو را یاد کنم یا نکنم؟ به خیالت دلِ خود شاد کنم یا نکنم؟

تاریخ انتشار : ۰۱:۲۵ ۲۱-۰۵-۱۳۹۹

حامد کرزی در سخنرانی خود در لویی جرگه که برای ایجاد امکان صلح با طالبان و تصویب آزاد سازی 400 جنایتکار این گروه که حتی مرتکب تجاوز به عنف شده بودند ، رویای صلح در افغانستان را ستود و بیت اول این ترانه افغان از استاد سراهنگ را خواند.

تبریز امروز:

Afghanistan painting | Orientteppich, Orient, Orientalisch

رُخ زیبای تو را یاد کنم یا نکنم؟
به خیالت دلِ خود شاد کنم یا نکنم؟

دلِ ناراحتِ من تا به سحر در تپش است
خود بگو ناله و فریاد کنم یا نکنم؟

مرغ دل در شکنِ زلفِ تو بسمل شده است
شِکوه از جورِ تو صیاد کنم یا نکنم؟

سروِ سیمینِ تو گلرو به برِ من نرسد
خاکِ پایِ تو به سر باد کنم یا نکنم؟

عشق تو، مهر تو و هجر تو منظورِ من است
قهر تو، کین تو را یاد کنم یا نکنم؟

بر سرم تیشه همی از ستم او بزنم
خویش را همسرِ فرهاد کنم یا نکنم؟


حامد کرزی در سخنرانی خود در مرداد ماه در لویی جرگه برای تصمیم گیری جهت آزادی طالبانی که جنایت های خشن انجام داده بودند ، خیال صلح را با این لشعار یک ترانه افغان ادامه داد.


نظرات کاربران


@