وقتی دایناسور ها ماسک می زنند

تاریخ انتشار : ۰۹:۰۱ ۱۷-۰۵-۱۳۹۹

مجسمه دایناسور با ماسک سمبلی برای یادآوری ضرورت استفاده از ماسک و حفاظت عمومی است.

 

تبریز امروز:

موزه تاریخ طبیعی

مجسمه دایناسور با ماسک سمبلی برای یادآوری ضرورت استفاده از ماسک و حفاظت عمومی است.

 


نظرات کاربران


@