ماسک آلاینده ی جدید طبیعت و شهر

تاریخ انتشار : ۰۹:۰۱ ۱۷-۰۵-۱۳۹۹

ماسک و دستکش های یک بار مصرف بعنوان آلاینده های جدید محیط زیست و شهر شده اند ! آموزش استفاده از ماسک باید همراه با آموزش دورانداختن آن باشد ....

تبریز امروز:

Mask as new waste  ماسک زباله جدید 

ماسک و دستکش های یک بار مصرف بعنوان آلاینده های جدید محیط زیست و شهر شده اند ! آموزش استفاده از ماسک باید همراه با آموزش دورانداختن آن باشد ....

 


نظرات کاربران


@