تهران

تجمع طرفداران طالبان

تاریخ انتشار : ۰۳:۵۸ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹

فرمانده نيروي انتظامي تهران اعلام کرد 5 نفر از عوامل اصلي اعضاء طالبان که در يکي از پارک‌هاي تهران تجمع کرده بودند بازداشت و زنداني شده‌اند. وي افزود بقيه نيز درحال اخراج از ايران هستند. اين افراد که از اتباع افغانستان بودند با پرچم گروه تروريستي طالبان در يکي از پارک‌هاي تهران تجمع کرده و شعارهائي به نفع اين گروهک داده بودند.

تبریز امروز:

طالبان در تهران

 فرمانده نيروي انتظامي تهران اعلام کرد 5 نفر از عوامل اصلي اعضاء طالبان که در يکي از پارک‌هاي تهران تجمع کرده بودند بازداشت و زنداني شده‌اند. وي افزود بقيه نيز درحال اخراج از ايران هستند. اين افراد که از اتباع افغانستان بودند با پرچم گروه تروريستي طالبان در يکي از پارک‌هاي تهران تجمع کرده و شعارهائي به نفع اين گروهک داده بودند.


نظرات کاربران


@