منطقه وسیعی با نخاله های ساختمانی و انواع آلاینده های زیست محیطی پر شده است .

وقتی بهداشت محیط زیست و طبیعت فراموش می شود

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۴ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹

عدم نظارت بر چگونگی تخلیه نخاله های ساختمانی منجر به الودگی محیط زیست ، از بین رفتن منظر و ازدست دادن فرصتی برای استفاده از جاذبه های دیدنی شهر تبریز و اطراف آن شده است ..

تبریز امروز:

عدم نظارت بر چگونگی تخلیه نخاله های ساختمانی منجر به الودگی محیط زیست ، از بین رفتن منظر و ازدست دادن فرصتی برای استفاده از جاذبه های دیدنی شهر تبریز و اطراف آن شده است ..

 

مناطقی از شهر که در سال های گذشته بعنوان منطقه ای برای گردش محسوب می شدند ، اکنون به تدریج تبدیل به مناطق آلوده شده اند  ، 

.

از مناطق آسیب دیده ، مسیر تبریز به ونیار و ونیار تا په که چین ( پاکچین ) است که شدت آلودگی در آنها بسیار است . زشت ترین و پر معنی ترین بخش در این محل، ریختن نخاله پای تابلو شهرداری منطقه 5 است که همان نماد ناتوانی در هدایت و مدیریت کار و دهن کجی پر معنی به تابلو " ریختن نخاله در این محل ممنوع است " و  "کنترل با دوربین انجام می گیرد "  را نشان می دهد.

مسئولیت در پشت میز و بدون نظارت توانمندانه تنها وظیفه مدیران شهری نیست ، پاسخ به وظابف قانونی، ضرورت جایگاه های رسمی محسوب می شوند.  

 

 


نظرات کاربران


@