طبیعت در حال تهاجم است.

ونیار ، طبیعت زیبای تبریز تحت فشار تخریب!

تاریخ انتشار : ۱۳:۱۱ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹

ونیار روستایی آرام با یک قهوه خانه کنارجاده بود، زوال زمانه آن را از صحنه پاک کرد ، پل دیرینه ونیار که یک اثر با ثبت ملی متعلق به دوره صفویه بود با دستکاری فرو ریخت و منطقه ای زیبا در محدوده شهر تبریز که گاه محل قلاب انداختن ماهیگیران محلی بود. ماهیگیرانی که نه به تعداد صید بلکه به فرصتی جهت آرامش و داشتن یک وعده غذای خانواده اکتفا می کردند و اضافه ای هم اگر بود نصیب همسایه و یا اولین کسی می شد که ملاقاتش می کردند.

تبریز امروز:

ونیار روستایی آرام  با یک قهوه خانه کنارجاده بود، زوال زمانه آن را از صحنه پاک کرد ، پل دیرینه ونیار که یک اثر با ثبت ملی متعلق به دوره صفویه بود با دستکاری  فرو ریخت و منطقه ای زیبا در محدوده شهر تبریز که گاه محل قلاب انداختن ماهیگیران محلی بود. ماهیگیرانی که نه به تعداد صید بلکه به فرصتی جهت آرامش و داشتن یک وعده غذای خانواده 

اکتفا می کردند و اضافه ای هم اگر بود نصیب همسایه و یا اولین کسی می شد که ملاقاتش می کردند.

ونیار - تخریب محیط زیست - نخاله های ساختمانی

مرحوم آقای رسول خیاط گلکاری که جزو متبحرترین ماهیگیران  شهر بود آنچنان عاشق صید با قلاب بود که گاه مغازه خیاطی خود را رها می ساخت و با ماهیگیری به  زندگی و سفر می پرداخت.

ماهیگیری  آقای رسول خیاط گلکاری  در ونیار

یک تصویر قدیمی از ونیار و مرحوم رسول خیاط گلکاری

 

حال ونیار ، این ثروت دیرینه شهر در سو مدیریت مسئولین شهری در حال تخریب است ، ریختن نخاله های ساختمانی در منطقه ونیار نابودی آن را در مقابل چشمان مدیران و شوراییان شهرداری تبریز و سازمان های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی سوالی است که نیازمند جواب است.

 

 

توفیق وحیدی آذر

 

 

 


نظرات کاربران


@