آیتن فخر

یک نقاشی در دوران کرونا

تاریخ انتشار : ۱۸:۳۳ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹

حال دوران! دوران اوست ! با خنده ی تند و تیزش ! دست نخواهیم داد و دستانش را قطع خواهیم کرد ! با بهداشت و تمیزی !

تبریز امروز:

نقاشی آیتن فخر  Aytan Fakhr

حال دوران !

دوران اوست !

با خنده تند و تیزش !

دست نخواهیم داد

و دستانش را قطع خواهیم کرد !

با بهداشت و تمیزی !

 

نقاشی از آیتن فخر


نظرات کاربران


@