اولين رسالت دين و مذهب، حفاظت از جان مردم است

دين، حافظ جان مردم

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۶ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹

وعده رعايت ضوابط بهداشتي در ماه‌هاي اخير، کارکرد چندان قابل اطميناني نداشته و بسياري از مراسمي که در مناسبت‌هاي مختلف عزا و عروسي برگزار شده‌اند، منشأ انتقال ويروس کرونا به ديگران و عامل مرگ بسياري از مردم شده‌اند. قطعاً برگزار نشدن نمازهاي جمعه در شهرهاي بزرگ، کار بسيار درستي بود که از گسترش بيشتر ويروس کرونا جلوگيري کرده است. به اين نکته دقيق بايد توجه شود که به جاي وعده رعايت احتياط و انجام اقدامات بهداشتي، بهتر اينست اصل تجمعات برگزار نشوند تا اطمينان بيشتري به حفاظت از جان مردم وجود داشته باشد. اينکه ماه رمضان را بدون تجمعات برگزار کرديم، خود يکي از عوامل مؤثر در کاهش شيوع ويروس و رسيدن فوتي‌هاي آن به حدود 30 نفر بود. اکنون که مرگ و ميرهاي کرونائي در يک شبانه‌روز به 200 نفر رسيده، چرا مثل ماه رمضان عمل نکنيم؟

تبریز امروز:

روزنامه جمهوری اسلامی  نوشته است که ؛ يکي از مسئولان سازمان تبليغات اسلامي اعلام کرده هيچ هيأت عزاداري نبايد در محرم تعطيل باشد و تمام عزاداري‌ها بايد برگزار شوند البته با رعايت ضوابط بهداشتي و در فضاي باز.
درباره اين سخن، چند نکته را بايد مورد توجه قرار داد. اول اينکه تصميم‌گيري درباره برگزاري يا عدم برگزاري عزاداري‌ها و تشکيل هيأت‌هاي عزاداري در شرايط کرونائي با ستاد ملي مقابله با کروناست. اينکه سازمان تبليغات اسلامي رأسا اعلام کرده هيچ هيأتي نبايد تعطيل باشد، معلوم نيست با هماهنگي ستاد بوده يا نه. بهرحال، آنچه در اين زمينه اعتبار دارد نظر ستاد ملي مقابله با کروناست.
نکته دوم اينست که يکي از وظايف سازمان تبليغات اسلامي که شايد مهم‌ترين آنها باشد، نظارت بر عملکرد هيأت‌هاي مذهبي و تنظيم برنامه‌هاي کلي و خط‌مشي آنهاست. اين وظيفه در شرايط کرونائي ايجاب مي‌کند سازمان تبليغات اسلامي، برنامه‌هاي هيأت‌ها را با ستاد ملي مقابله با کرونا هماهنگ کند و خط‌مشي آنها را بگونه‌اي تنظيم نمايد که دقيقاً مجري تصميمات ستاد باشند و از اين تصميمات تخطي ننمايند. بنابراين، هرگز نبايد خواست مسئولين هيأت‌ها يا جامعه مداحان و يا وعاظ، مبناي تصميم‌گيري‌ها باشد. آنچه مبناي تصميم براي برگزاري يا عدم برگزاري هيأت‌ها و عزاداري‌هاست، تصميم ستاد است نه خواست اين و آن.
نکته سوم اينست که وعده رعايت ضوابط بهداشتي در ماه‌هاي اخير، کارکرد چندان قابل اطميناني نداشته و بسياري از مراسمي که در مناسبت‌هاي مختلف عزا و عروسي برگزار شده‌اند، منشأ انتقال ويروس کرونا به ديگران و عامل مرگ بسياري از مردم شده‌اند. قطعاً برگزار نشدن نمازهاي جمعه در شهرهاي بزرگ، کار بسيار درستي بود که از گسترش بيشتر ويروس کرونا جلوگيري کرده است. به اين نکته دقيق بايد توجه شود که به جاي وعده رعايت احتياط و انجام اقدامات بهداشتي، بهتر اينست اصل تجمعات برگزار نشوند تا اطمينان بيشتري به حفاظت از جان مردم وجود داشته باشد. اينکه ماه رمضان را بدون تجمعات برگزار کرديم، خود يکي از عوامل مؤثر در کاهش شيوع ويروس و رسيدن فوتي‌هاي آن به حدود 30 نفر بود. اکنون که مرگ و ميرهاي کرونائي در يک شبانه‌روز به 200 نفر رسيده، چرا مثل ماه رمضان عمل نکنيم؟
و آخرين نکته اينکه اولين رسالت دين و مذهب، حفاظت از جان مردم است. تبليغات، معنويات، عزاداري‌ها، دعاها و تمام اعمال عبادي اعم از واجب و مستحب، فقط زماني موضوعيت پيدا خواهند کرد که جان مردم حفظ شود. اگر مردم نباشند، اين اعمال عبادي براي چه کسي مي‌توانند انجام شوند؟ اينکه مراجع تقليد بلافاصله با پيدايش بيماري کرونا درس‌هاي خود را تعطيل و رفت و آمدها را محدود کردند به خاطر اينست که برای حفاظت از جان مردم اولويت اول قائل هستند. اينکه رهبر انقلاب اسلامي گفتند من تابع تصميمات ستاد ملي مقابله با کرونا هستم و خودشان نيز ديدارها را لغو کردند و تمام ضوابط اعلام شده توسط وزارت بهداشت را رعايت نمودند به همين دليل است که معتقدند جان مردم اصل است و ساير امور بايد تابع اين اصل باشند. اين، يعني دين، حافظ جان مردم است.
بنابراين، سازمان تبليغات اسلامي نبايد در مورد عزاداري‌هاي محرم و صفر دچار شتاب‌زدگي شود. هنوز فرصت، باقي است. مسئولان اين سازمان صبر کنند تا ستاد ملي مقابله با کرونا با توجه به شرايط کرونائي ماه‌هاي محرم و صفر تصميم‌گيري کند و مسئولان سازمان تبليغات اسلامي نيز بدون کوچک‌ترين مقاومتي از تصميم ستاد پيروي کنند تا سازمان تبليغات اسلامي متهم نشود جان مردم را به خطر انداخته است. دستگاه‌هاي تبليغاتي دشمن منتظرند فرصتي به دست بياورند و دين را نسبت به جان مردم بي‌اعتنا معرفي کنند. ما نبايد چنين فرصتي را براي دشمنان فراهم سازيم.


نظرات کاربران


@