آمریکا

سرب محسمه برای تولید گلوله جهت مقابله با استعمار انگلیس

تاریخ انتشار : ۱۸:۱۲ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

سنت قدیمی انداختن مجسمه ها در ایالات متحده به انقلاب آمریکا برمی گردد ، اندرو لولر می نویسد. یک واقعه بیادماندنی در 9 ژوئیه 1776 اتفاق افتاد ، هنگامی که جمعیتی در شهر نیویورک مجسمه سوارکاری دو تنی پادشاه انگلستان جورج سوم. را ساقط کردند، سرب موجود با ذوب شدن ؛ موجب شد تا 42008 گلوله در برابر سربازان انگلیس که برای جلوگیری از استقلال آمریکا درگیر بودند با استفاده از مجسمه تولید شود. برای محافظه کاران که می گویند اعتراض برعلیه مجسمه امری غیر معمول است ، اقدامات امروز نسبت به موجی از ویرانی علیه سمبل ظلم در روزهای پس از اعلامیه استقلال ، بسیار کمتر است.

تبریز امروز:

برانداختن مجسمه

 سنت قدیمی  انداختن مجسمه ها در ایالات متحده به انقلاب آمریکا برمی گردد ، اندرو لولر  می نویسد. یک واقعه بیادماندنی در 9 ژوئیه 1776 اتفاق افتاد ، هنگامی که جمعیتی در شهر نیویورک مجسمه سوارکاری دو تنی پادشاه انگلستان جورج سوم. را ساقط کردند، سرب موجود با ذوب شدن ؛ موجب شد تا 42008 گلوله در برابر سربازان انگلیس که برای جلوگیری از استقلال آمریکا درگیر بودند با استفاده از مجسمه تولید شود. برای محافظه کاران که می گویند اعتراض برعلیه مجسمه امری غیر معمول است ، اقدامات امروز نسبت به موجی از ویرانی علیه سمبل ظلم در روزهای پس از اعلامیه استقلال ، بسیار کمتر است.


نظرات کاربران


@