رقص چشمه

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۱ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹

صدایش می آید و چشمانت خیره در آن می ماند ، آنقدر شفاف که نمی بینی اش !......................... می آید و می رود و توفقط لحظه ای آن را می یابی1

تبریز امروز:

 

 

 او آمد

 و تو دیدی که آمد

چشمانت او را دید

اما زبانت

نتوانست به او بگوید

 که

 بمان

و او رفت

 و تو ماندی

 در حسرت دیدنش

 بار دیگر

/body>


نظرات کاربران


@