برزیل

گورهای آماده برای مردگان کورونا ویروس

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۸ ۲۵-۰۳-۱۳۹۹

روز جمعه قبرهای تازه در یک گورستان عظیم در بزرگترین شهر سائوپائولو برزیل آماده شد ، این قبرها به عنوان مرکز انتقال اجساد کشته شدگان COVID-19 در برزیل است. گورستان فورموسا سائوپائولو به عنوان نماد شدت شیوع کرونا ویروس در برزیل شده است و مراسم تشییع جنازه در این مکان و حضور خانواده های آنان برای عزاداری درگذشتگان در حالی که گروهی دیگر منتظر مردگان خود هستند ، به عنوان غم انگیز ترین نماد بصری دیده می شود .

تبریز امروز:

 

روز جمعه قبرهای تازه در یک گورستان عظیم در بزرگترین شهر سائوپائولو برزیل آماده شد ، این قبرها به عنوان مرکز  انتقال اجساد کشته شدگان  COVID-19 در برزیل است.

گورستان فورموسا سائوپائولو به عنوان نماد شدت شیوع کرونا ویروس در برزیل شده است  و مراسم تشییع جنازه در این مکان و حضور خانواده های آنان برای عزاداری درگذشتگان در حالی که گروهی دیگر منتظر مردگان خود  هستند ، به عنوان غم انگیز ترین نماد بصری دیده می شود .

 

 

براساس داده های وزارت بهداشت ، سائوپائولو با بیش از 63000 مورد و حدود 5000 مرگ و میر با بیشترین آمار  شیوع این بیماری همچنان باقی مانده است.

با توجه به اینکه منطقه جنوبی کشور به سمت زمستان می رود ، مقامات نگران این هستند که زمستان می تواند بیشتر باعث افزایش عفونت شود.

 

در این حال سیاست های رییس جمهور دست راستی  برزیل که با حذف فیزیکی رقیب اصلی سیلوا دا لولا به این سمت رسیده است مورد انتقاد مردم قرار دارد  ، شبکه چینی چاینا مورنینگ پست  در گزارشی به قبرهای نمادین در ساحل اشاره می کنند که توسط مخالفین رییس جمهور و در انتقاد به سیاست های اشتباه او در برخورد باکرونا ویروس  ساخته می شوند .


نظرات کاربران


@