هنرمند گرافیتی دیوارها ، نقاشی اعتراضی خود را کشید!

بنکسی هم وارد ماجرای " جان سیاه با ارزش است" شد

تاریخ انتشار : ۰۴:۳۸ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹

بنکسی حمایت خود را از جنبش سیاهان نشان داده است و می گوید: "مردم در این سیستم از بین می روند." این هنرمند نقاشی دیواری و گرافیتی در پست اینستاگرام خود نوشت: «در ابتدا فکر می کردم فقط باید خاموش باشم و به افراد سیاه در مورد این مسئله فقط گوش کنم. اما چرا من این کار را می کردم؟ این مشکل آنها نیست ، بلکه مشکل من است! مردم در حال شکستن سیستم هستند. سیستم سفید! مانند لوله شکسته ای که آپارتمان افرادی را که در طبقه پایین زندگی می کنند به سیل می بندد. سیستم معیوب زندگی آنها را به بدبختی کشانده است ، اما رفع این مشکل بر عهده آنها نیست ، آنها اجازه نشستن در طبقات بالا را ندارند. این یک مشکل سفید است. و اگر افراد سفید آن را اصلاح نکنند ، .کسی مجبور است به طبقه بالا بیاید و در را بازکند. "

تبریز امروز:

بانکسی - جورج فلوید

 

 نقاشی از شمع روشن در حال سوزاندن  پرچم ایالات متحده است.

بنکسی حمایت خود را از جنبش سیاهان با عنوان Black Lives Matter نشان داده است و می گوید: "مردم در این سیستم از بین می روند."

این هنرمند نقاشی دیواری  و گرافیتی در پست اینستاگرام خود نوشت: «در ابتدا فکر می کردم فقط باید خاموش باشم و به افراد سیاه در مورد این مسئله فقط گوش کنم. اما چرا من این کار را می کردم؟ این مشکل آنها نیست ، بلکه مشکل من است!

مردم در حال شکستن سیستم هستند. سیستم سفید! مانند لوله شکسته ای که آپارتمان افرادی را که در طبقه پایین زندگی می کنند  به سیل می بندد. سیستم معیوب زندگی آنها را به بدبختی کشانده است ، اما رفع این مشکل بر عهده آنها نیست ، آنها اجازه نشستن در طبقات بالا را ندارند.

این یک مشکل سفید است. و اگر افراد سفید آن را اصلاح نکنند ، .کسی مجبور است به طبقه بالا بیاید و در را بازکند. "

هویت بنکسی مدتهاست که محرمانه بوده است ، اما این امر او را از تبدیل شدن به یکی از پرکارترین هنرمندان قرن بیست و یکم باز نداشته و او توجه خود را به آثار سیاسی ابراز کرده است.

این هفته اعتراضات ضد نژادپرستی در سراسر انگلیس پس از مرگ جورج فلوید در ایالات متحده ، برنامه ریزی شد ، علیرغم اینکه مسئولان از مردم خواستند که از اجتماعات گسترده خودداری کنند.

پیش بینی می شود 4000 نفر در تظاهرات در شهر بریستول ، زادگاه بنکسی ، شرکت کنند که شامل یک راهپیمایی در سطح شهر تا پارک کستل  در روز یکشنبه خواهد بود.

فلوید با فشار دادن زانو به گردنش توسط یک افسر پلیس سفیددر در مینیاپولیس در 25 مه ، درگذشت. مرگ وی اعتراض روزانه در جهان را برانگیخته است.


نظرات کاربران


@