نماینده ای که درخواست شنود خود را می کند !

شنود ممنوع!

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۱ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹

يکي از نمايندگان جديدالورود به مجلس شوراي اسلامي گفته است: «من شخصاً از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مي‌خواهم بطور مرتب بنده و نمايندگان را چک کنند و حتي مکالماتمان را هم شنود کنند. من حتي حاضرم براي اين مسأله به اين نهادها امضا بدهم، چراکه امنيت اين مملکت و کشور براي من مهم‌تر از خودم است. من از خدا مي‌خواهم يکي مرا کنترل کند و هشدارهاي لازم را به من بدهد.» باور کردن اينکه يک نماينده مجلس خواستار شنود مکالمات خود و ساير نمايندگان شود، بسيار دشوار است، زيرا اين خواسته در تضاد آشکار با قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است. قانون اساسي در اصل 25 مقرر داشته «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.»

تبریز امروز:

شنود  در گوشی

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که  يکي از نمايندگان جديدالورود به مجلس شوراي اسلامي گفته است: «من شخصاً از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مي‌خواهم بطور مرتب بنده و نمايندگان را چک کنند و حتي مکالماتمان را هم شنود کنند. من حتي حاضرم براي اين مسأله به اين نهادها امضا بدهم، چراکه امنيت اين مملکت و کشور براي من مهم‌تر از خودم است. من از خدا مي‌خواهم يکي مرا کنترل کند و هشدارهاي لازم را به من بدهد.»
باور کردن اينکه يک نماينده مجلس خواستار شنود مکالمات خود و ساير نمايندگان شود، بسيار دشوار است، زيرا اين خواسته در تضاد آشکار با قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است. قانون اساسي در اصل 25 مقرر داشته «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.»
مهم‌تر اينکه نمايندگان مجلس، در آغاز فعاليت خود، سوگند ياد مي‌کنند مدافع قانون اساسي جمهوري اسلامي باشند. در متن اين سوگند که در اصل 67 قانون اساسي آمده، نمايندگان مي‌گويند:
«من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را که ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم، از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
در اين متن، بر پاي‌بندي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به احکام شرع، آزادي، دفاع از قانون اساسي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران تکيه شده که اقتضاي هر چهار مورد، مخالفت با اموري از قبيل شنود مکالمات آحاد مردم اعم از نمايندگان مجلس، ساير مسئولين و کليه شهروندان است. توضيح اينکه شنود مکالمات، خلاف احکام شرع است، با آزادي منافات دارد، خلاف اصل 25 قانون اساسي است و با دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران که يکي از آنها ممنوعيت شنود مکالمات شهروندان است در تضاد شديد مي‌باشد.
بدين ترتيب، روشن است که نماينده‌اي که خواستار شنود مکالمات خود و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده، خواسته‌اي برخلاف قانون اساسي، منافي با آزادي، متضاد با دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مخالف با احکام شرع را مطرح کرده است.
درست به همين دليل است که در ابتداي اين مقاله تأکيد کرديم باور کردن چنين چيزي بسيار دشوار است و اين را هم اضافه مي‌کنيم که اميد داريم اين خبر صحت نداشته باشد و يا نماينده‌اي که اين مطلب از او نقل شده، هرچه زودتر آن را تصحيح نمايد.
نکته بسيار مهم اينست که يکي از وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر اجراي قانون و جلوگيري از انحرافاتي است که ممکن است مجريان، اعم از دست‌اندرکاران قوه مجريه و قضات و مسئولان قوه قضائيه، در اجراي صحيح قانون دچار آن شوند. وظيفه نظارتي نمايندگان مجلس ايجاب مي‌کند اگر فرد يا دستگاهي درصدد سانسور، شنود مکالمات شهروندان و يا ساير امور منافي با آزادي مردم برآمد، با آن برخورد کنند و مانع چنين انحرافي شوند. اينکه يک نماينده مجلس، خودش خواستار انجام امر خلافي همچون شنود مکالمات شود، کاملاً برخلاف وظيفه نظارتي اوست.
مهم‌تر اينکه روا دانستن شنود مکالمات، مفاسد زيادي دارد که جامعه را به پرتگاه مي‌برد و زمينه را براي خفقان و پديد آمدن ديکتاتوري فراهم مي‌سازد. شنود، نه‌تنها امنيت نمي‌آورد، بلکه ضدامنيت است و نماينده مجلس بايد با تمام توان در برابر اين کار ممنوع، فسادانگيز، خلاف اخلاق و ضدامنيت بايستد. اگر کسي به خودش اعتماد ندارد نبايد نماينده شود و وقتي نماينده شد بايد مدافع قانون و حقوق مردم باشد.


نظرات کاربران


@