هنر در مقابل نژادپرستی قرار دارد!

رنگ مهم نیست !

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۷ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹

نقاشی آدام گودز که سال ها تحت فشار نژادپرستی در لیگ فوتبال استرالیا قرار داشت ، سال ها پیش در چالشی برعلیه نژادپرستی قرار گرفت

تبریز امروز:

آدام گودز

نقاشی آدام گودز که سال ها تحت فشار نژادپرستی در لیگ فوتبال استرالیا قرار داشت ، سال ها پیش در چالشی برعلیه نژادپرستی قرار گرفت  

او به عنوان موضوع یک اثر هنری چند رنگی بوده است.

آدام گودز یک بازیکن لیگ فوتبال استرالیا بود که سخنران پر قدرتی نیز بود و علیه نژادپرستی صحبت می کرد.

 


نظرات کاربران


@