یاد بود

سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره)

تاریخ انتشار : ۱۱:۳۴ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹

مردی آرمان خواه که توفیق الهی یارش بود تا به بخشی از آرمان هایش جامعه عمل بپوشاند، در چنین روزی نقاب خاک بر چهره کشید تا ادامه آرزوهای بزرگ الهی اش را مردمی شریف بر دوش کشند!

تبریز امروز:

Imam Khomeyni

مردی آرمان خواه که توفیق الهی یارش بود تا به بخشی از آرمان هایش جامعه عمل بپوشاند، در چنین روزی نقاب خاک بر چهره کشید تا

ادامه آرزوهای بزرگ الهی اش را مردمی شریف بر دوش کشند!

یادش گرامی و آرمان های بزرگ او پر رهرو و زنده باشد.

 

 


نظرات کاربران


@