مسیح مهاجری

روايت صادقانه دفاع مقدس

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۷ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹

هنوز ابعاد و ميزان اسناد جنگ و دفاع مقدس که قرار است در اختيار عموم قرار گيرد مشخص نيست ولي اصل اين تصميم که قرار است اين اسناد به‌ تدريج منتشر شوند، خبري نويدبخش است. براساس توضيحاتي که گزارشگر رسانه ملي ارائه کرده، مجموعه‌اي که تحت عنوان اسناد و مدارک مربوط به جنگ تحميلي و دفاع مقدس جمع‌آوري شده و نگهداري مي‌شود، بسيار غني و ارزشمند است. اين مجموعه، براساس همين گزارش، شامل فيلم، عکس، صدا و گزارش‌هاي مربوط به کليه عمليات‌ها و مکالمات مرتبط با تحرکات مختلف در جبهه مي‌باشد که ابعاد مختلف جنگ و دفاع مقدس را نشان مي‌دهند. وجود چنين مجموعه‌اي نشان‌دهنده برخورد هوشمندانه دست‌اندرکاران امور مربوط به دفاع مقدس و تبليغات آن مي‌باشد که فرصت را از دست ندادند و با بهره‌برداري صحيح از امکانات توانستند سرمايه بزرگي را فراهم آورند. برخورداري از سرمايه بزرگ و ارزشمند اسناد جنگ تحميلي و دفاع مقدس، راه را براي تدوين دقيق تاريخ اين رويداد مهم دوران معاصر باز مي‌کند و اين امکان را به وجود مي‌آورد که واقعيت‌هاي تلخ و شيرين اين مقطع از تاريخ کشورمان و منطقه به درستي و روشني تدوين شوند و در اختيار نسل‌هاي آينده قرار گيرند. بايد در کنار احترامي که براي شهداي دفاع مقدس قائل هستيم، کار کساني که به نحوي در جمع‌آوري اسناد و مدارک دفاع مقدس نقش و سهم داشتند را نيز قدر بدانيم و براي دست‌اندرکاران اين اقدام مهم ارزش قائل باشيم. آنها با اين کار خود، فداکاري‌هاي رزمندگان را زنده و جاويد نگهداشته‌اند کمااينکه خود نيز با فيلم‌برداري و عکاسي صحنه‌هاي اين فداکاري‌ها، با جان خود بازي کرده‌اند. در مرحله بعد، اهميت کار کساني که با وقت گذاشتن و تدوين اين اسناد و مدارک توانسته‌اند مجموعه ارزشمند کنوني را فراهم آورند را نبايد از نظر دور داشت کمااينکه به اهميت کار دست‌اندرکاران حفاظت و نگهداري از اين اسناد و مدارک نيز بايد توجه داشت و براي ماندگاري اين مجموعه بايد سرمايه‌گذاري مادي و معنوي کرد.

تبریز امروز:

⬅️با گذشت بيش از سه دهه از پايان جنگ تحميلي، همزمان با سالروز آزادي خرمشهر، اعلام شد که درهاي مخزن اسناد جنگ و دفاع مقدس به روي خبرنگاران باز شد و گزيده‌اي از گزارش عمليات آزادسازي خرمشهر نيز از تلويزيون پخش گرديد.
هنوز ابعاد و ميزان اسناد جنگ و دفاع مقدس که قرار است در اختيار عموم قرار گيرد مشخص نيست ولي اصل اين تصميم که قرار است اين اسناد به‌ تدريج منتشر شوند، خبري نويدبخش است. براساس توضيحاتي که گزارشگر رسانه ملي ارائه کرده، مجموعه‌اي که تحت عنوان اسناد و مدارک مربوط به جنگ تحميلي و دفاع مقدس جمع‌آوري شده و نگهداري مي‌شود، بسيار غني و ارزشمند است. اين مجموعه، براساس همين گزارش، شامل فيلم، عکس، صدا و گزارش‌هاي مربوط به کليه عمليات‌ها و مکالمات مرتبط با تحرکات مختلف در جبهه مي‌باشد که ابعاد مختلف جنگ و دفاع مقدس را نشان مي‌دهند. وجود چنين مجموعه‌اي نشان‌دهنده برخورد هوشمندانه دست‌اندرکاران امور مربوط به دفاع مقدس و تبليغات آن مي‌باشد که فرصت را از دست ندادند و با بهره‌برداري صحيح از امکانات توانستند سرمايه بزرگي را فراهم آورند.
برخورداري از سرمايه بزرگ و ارزشمند اسناد جنگ تحميلي و دفاع مقدس، راه را براي تدوين دقيق تاريخ اين رويداد مهم دوران معاصر باز مي‌کند و اين امکان را به وجود مي‌آورد که واقعيت‌هاي تلخ و شيرين اين مقطع از تاريخ کشورمان و منطقه به درستي و روشني تدوين شوند و در اختيار نسل‌هاي آينده قرار گيرند. بايد در کنار احترامي که براي شهداي دفاع مقدس قائل هستيم، کار کساني که به نحوي در جمع‌آوري اسناد و مدارک دفاع مقدس نقش و سهم داشتند را نيز قدر بدانيم و براي دست‌اندرکاران اين اقدام مهم ارزش قائل باشيم. آنها با اين کار خود، فداکاري‌هاي رزمندگان را زنده و جاويد نگهداشته‌اند کمااينکه خود نيز با فيلم‌برداري و عکاسي صحنه‌هاي اين فداکاري‌ها، با جان خود بازي کرده‌اند. در مرحله بعد، اهميت کار کساني که با وقت گذاشتن و تدوين اين اسناد و مدارک توانسته‌اند مجموعه ارزشمند کنوني را فراهم آورند را نبايد از نظر دور داشت کمااينکه به اهميت کار دست‌اندرکاران حفاظت و نگهداري از اين اسناد و مدارک نيز بايد توجه داشت و براي ماندگاري اين مجموعه بايد سرمايه‌گذاري مادي و معنوي کرد.
اصالت اسناد و مدارک تاريخي که آنچه مربوط به جنگ تحميلي و دفاع مقدس است را نيز شامل مي‌شود، فقط در صورتي حفظ خواهد شد که دست‌اندرکاران آنها کاملاً بي‌طرفانه و بي‌غرضانه به جمع‌آوري، تدوين و حفاظت از آنها پرداخته باشند. اين اسناد و مدارک، روايتگر تاريخ هستند و روايتگر تاريخ بايد آنچه رخ داده است را همانگونه که بود منعکس کند و تمايلات و سلايق اين و آن را در روايت خود از رويدادها دخالت ندهد. روايتگر صادق، حتي اگر از دشمن نيز حرکتي منصفانه ديده باشد بايد آن را ثبت نمايد. در جبهه خودي هم مسلمان و غيرمسلمان، ايراني و غيرايراني و صاحبان سلايق گوناگون سياسي حضور داشتند و هرکدام از آنها برجستگي‌ها، قوت‌ها و ضعف‌هائي داشتند که در شکل‌گيري دفاع مقدس تأثيرگذار بودند. روايتگران بايد تمام اين موارد را با صداقت کامل همانگونه که رخ داده‌اند منعکس کنند تا بتوانند تاريخ جنگ و دفاع مقدس را آنگونه که بود ترسيم و به نسل‌هاي آينده منتقل نمايند.
از پايان دوران دفاع مقدس تا امروز، چرخش‌هائي در روش‌هاي سياسي افراد صاحب نقش در مديريت دفاع مقدس رخ داده که هرکدام در مقطع خاص خود، پرونده‌اي جداگانه دارد. اين پرونده‌ها، چه خوب و چه بد، نبايد در چگونگي روايت نقش افراد در جنگ تحميلي و دفاع مقدس دخالت داده شوند. آنچه در سال‌هاي اخير از رسانه ملي مشاهده مي‌شود متأسفانه خلاف اين امانت‌داري است. به همين جهت، گزارش‌هاي رسانه ملي از دفاع مقدس در مواردي غيرقابل اعتماد است و اين، ضايعه‌اي ناخوشايند است که هرچه سريع‌تر بايد ترميم شود.
انتظار اينست که اسناد و مدارک جنگ تحميلي و دفاع مقدس از گزند اغراض سياسي و بازي‌هاي جناحي مصون بمانند و دست‌اندرکاران تدوين اين مجموعه در کمال صداقت و امانت، آنها را به نسل‌هاي آينده منتقل نمايند تا آيندگان بتوانند با گذشته آنگونه که بود آشنا شوند. غير از اين، هرچه باشد علاوه بر اينکه خيانت به آيندگان است، با توجه به وجود امکانات فراوان ارتباطي، واقعيت‌ها بر همگان آشکار خواهد شد و نتيجه‌اي غير از عدم اعتماد نسل‌هاي آينده به دست‌اندرکاران نخواهد داشت.


نظرات کاربران


@