نقاش فلسطین ، نقاش مام وطن

عماد ابو اشتیه + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۳ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹

عماد ابو اشتیه یک هنرمند فلسطینی اردنی است که هرگز تحصیلاتی در هنر نداشته است . می گوید وقتی 10 ساله بود ، هنر او را صدا زد. "من ناگهان الهام گرفتم تا نقاشی را شروع کنم."

تبریز امروز:

عماد ابوشیطه

عماد ابو اشتیه یک هنرمند فلسطینی اردنی است که هرگز تحصیلاتی در هنر نداشته است .  می گوید وقتی 10 ساله بود ، هنر او را صدا زد. "من ناگهان الهام گرفتم تا نقاشی را شروع کنم." در آثار او علیرغم تصویر اولیه، در پس صحنه کار عماد سختی های دنیای پیرامون دیده می شوند ....مام وطن و زن به عنوان سمبلی از آن در نقاشی های او شکلی بسیط دارند....

 

عماد ابو اشتیه

عماد ابو اشتیه

عماد در سال 1965 پس از آنکه خانواده اش در اردوگاه پناهندگان جراش در امان اقامت کرده بودند در سال 1965 بدنیا آمد ، خانواده در سال 1948 بعد از آوارگی از فلسطین گریختند ،  بیشتر آثار عماد ابو اشتیه بر اساس موضوع جنگ است که چگونه مردم در جنگ رنج می برند ، اما تلاش می کنند تا همراه با آن زندگی کنند.


نظرات کاربران


@