شب جمعه ای که پر لرزه بود.

 ۷ نقطه از کشور لرزید

تاریخ انتشار : ۰۲:۱۳ ۱۹-۰۲-۱۳۹۹

- زلزله ۵.۱ ریشتری ۴۸ دقیقه بامداد تهران را لرزاند که به دنبال آن وضعیت نارنجی در پایتخت اعلام شد -این زلزله در مرز استانهای مازندران و تهران - حوالی دماوند اتفاق افتاد و دلیل آن تحرک گسل مشا عنوان شد. این زلزله در قم و البرز هم احساس شد. ۱۳ مصدوم و ۲ فوتی بر اثر زلزله ۵.۱ ریشتری تهران آماری بود که توسط سخنگوی اورژانس کشور اعلام شد. - پس از تهران، مازندران، قم و البرز این لرستان بود که ۴ ریشتر زلزله در خرم آباد و چند شهر دیگر را تجربه کرد. -زلزله خفیف‌تری هم در کرمان به بزرگی ۳.۴ رخ داد. -پس از آن اردبیل هم لرزید تا زلزله گيوي به بزرگی ۳.۱ ریشتر زلزله دیگر کشور در بامداد جمعه ۱۹ اردیبهشت باشد.

تبریز امروز:

زمین لرزه- نقاشی از جان لوترمیچ

 

 

 

- زلزله ۵.۱ ریشتری ۴۸ دقیقه بامداد تهران را لرزاند که به دنبال آن وضعیت نارنجی در پایتخت اعلام شد

-این زلزله در مرز استانهای مازندران و تهران - حوالی دماوند اتفاق افتاد و دلیل آن تحرک گسل مشا عنوان شد.

این زلزله در قم و البرز هم احساس شد.

۱۳ مصدوم و ۲ فوتی بر اثر زلزله ۵.۱ ریشتری تهران آماری بود که توسط سخنگوی اورژانس کشور اعلام شد.

- پس از تهران، مازندران، قم و البرز این لرستان بود که ۴ ریشتر زلزله در خرم آباد و چند شهر دیگر را تجربه کرد.

-زلزله خفیف‌تری هم در کرمان به بزرگی ۳.۴ رخ داد.

-پس از آن اردبیل هم لرزید تا زلزله گيوي به بزرگی ۳.۱ ریشتر زلزله دیگر کشور در بامداد جمعه ۱۹ اردیبهشت باشد.


نظرات کاربران


@