کهکشان ESO 239-2

نگاه تلسکوپ هابل در 3 ماه می 2006 به کدام سو بود؟

تاریخ انتشار : ۱۳:۳۴ ۱۵-۰۲-۱۳۹۹

کهکشان ESO 239-2 نتیجه برخورد کیهانی بین کهکشان ها است که در نهایت منجر به پیدایش یک کهکشان "بیضوی" بزرگتر می گردد. تصویر مرحله میانی یک کهکشان را نشان می دهد که دارای دنباله های طولانی از گرد و غبار و گاز است که هسته این کهکشان را می پوشاند.

تبریز امروز:

کهکشان ESO -239-2

کهکشان ESO 239-2 نتیجه برخورد کیهانی بین کهکشان ها است که در نهایت منجر به پیدایش یک کهکشان "بیضوی" بزرگتر می گردد. تصویر مرحله میانی یک کهکشان را نشان می دهد که دارای دنباله های طولانی از گرد و غبار و گاز است که هسته این کهکشان را می پوشاند.


نظرات کاربران


@