نقاشی از انریکو

دنیا همه رنگ است

تاریخ انتشار : ۰۰:۲۹ ۱۱-۰۲-۱۳۹۹

رنگ ، رنگ شادمانی، رنگ زندگی ، رنگ بودن ، رنگ خندیدن ، دنیا همه رنگ است

تبریز امروز:

نقاشی - انریکو وحیدی آذر - Enrico Vahidi Azar

رنگ ،

رنگ شادمانی،

رنگ زندگی ،

رنگ بودن ،

رنگ خندیدن ،

دنیا همه رنگ است

 

نقاشی از انریکو  وحیدی آذر


نظرات کاربران


@