تصویری از عصر جدید برای بزرگداشت روز کارگر

یاد روز کارگر

تاریخ انتشار : ۰۸:۵۱ ۱۰-۰۲-۱۳۹۹

عصر جدید " چارلی چاپلین " اعتراض تند و بیانیه ای بر علیه نگاه غیر انسانی به توده های عظیم مردم از سوی قدرتمدارانی است که انسان را فاقد روح و احساس می انگارند ....

تبریز امروز:

عصر جدید - modern times

 عصر جدید  " چارلی چاپلین "  اعتراض تند و بیانیه ای بر علیه نگاه غیر انسانی به توده های عظیم مردم از سوی  قدرتمدارانی است که انسان را فاقد روح و احساس می انگارند ....

روزکارگر روز تمام انسان هایی است که با کار و شعورمندی قله های بلند مشکلات زندگی را حل می کنند  و خود و جامعه شان را عزت مند می نمایند.

 

 

 


نظرات کاربران


@