کارتون : داریل که گل

سقوط بازار سهام ، سقوط قیمت نفت ،نازل شدن کرونا ویروس

تاریخ انتشار : ۱۹:۴۰ ۰۱-۰۲-۱۳۹۹

تبریز امروز:

سقوط بازار سهام -سقوط قیمت نفت  - نازل شدن کرونا ویروس

 

سقوط بازار سهام ، سقوط قیمت نفت ،نازل شدن کرونا ویروس


نظرات کاربران


@