برای کودکان و نوجوانان

عملیات شاخه زیتون - برای بنیان گذاری صلح

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۶ ۲۸-۰۳-۱۳۹۶

از آنجا که جنگ از ذهن انسان ها آغاز می شود؛ دفاع از صلح نیز باید در ذهن انسان ها بنیان گیرد!

تبریز امروز - کودک و نوجوان:

 

 

 


نظرات کاربران


@