ایران

ترتیب کار ادارات در دوران کرونا

تاریخ انتشار : ۰۳:۳۳ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

ساعات کاری ادارات بعد از 23 فروردن از 7 صبح تا ساعت 14 خواهد بود و دوسوم کارکنان مجاز به حضور در اداره خواهند بود و مابقی مجاز به عدم حضور در محل کار خود خواهند بود...

تبریز امروز:

اینفوگرافی ساعات کار ادارات

ساعات کاری ادارات بعد از 23  فروردن از 7 صبح تا ساعت 14 خواهد بود و دوسوم کارکنان مجاز به حضور در اداره خواهند بود و مابقی مجاز به عدم حضور در محل کار خود خواهند بود... 


نظرات کاربران


@