بارسلون - اسپانیا

مونالیزا با ماسک و موبایل

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۶ ۱۷-۰۱-۱۳۹۹

برای هشیارسازی مردم در مقابل ویروس از همه گونه ابزار استفاده می شود ، سالواتوره بنینتن نقاش ایتالیایی ، مونالیزای لئوناردو داوینچی را به شکل مونالیزا با ماسک و یک گوشی موبایل در دستش ترسیم کرده و این تابلو در بارسلون اسپانیا نصب گردیده است

تبریز امروز:

سالواتوره بنینتن - مونالیزا

برای هشیارسازی مردم در مقابل ویروس از همه گونه ابزار استفاده می شود ،  سالواتوره بنینتن  نقاش ایتالیایی ، مونالیزای لئوناردو داوینچی را به شکل مونالیزا با ماسک و یک گوشی موبایل در دستش ترسیم کرده و این تابلو در بارسلون اسپانیا نصب گردیده است


نظرات کاربران


@