پوستر چینی !

ماسک! برای مقابله کروناویروس!

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۸ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹

کودکان چینی به همراه پدر بزرگ ماسک زده اند. مقابله با کروناویروس جزوی از وظیفه همگانی است.

تبریز امروز:

ماسک -کرونا ویروس - خانواده

خانواده برای مقابله با "کروناویروس" باید ماسک داشته باشد، تصویر از تبلیغات چینی برای استفاده از ماسک برداشته شده است.


نظرات کاربران


@