افغانستان

آیا صلح با طالبان حقوق زنان را حفظ می کند؟

تاریخ انتشار : ۱۳:۱۱ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹

این باور، بی‌خردانه است که دولت افغانستان و طالبان در مورد زنان به نتیجه‌ای برسند که با ارزش‌های بین‌المللی سازگار باشد. برای آمریکا انعقاد این توافق بدون بیان انتظارات خود از حقوق زنان، پشت پا زدن به اصولی است که آمریکا به مدت طولانی مدعی پرچمداری آن بوده است. چیزی که از افغانستان در ذهن‌ها مانده است، چهره زنان و دخترانی جوانی است که بسیاری از آن‌ها برای اولین بار به مدرسه رفته و در نتیجه خود را از فقر رهانیده بودند. طالبان به دنبال نابودی این پیشرفت و عقبگرد آن خواهد بود.

تبریز امروز:

Afghan Women Activists Wary of 'Superficial' Female Presence in ...

مقامات آمریکا در مذاکرات با طالبان، نقش خود برای تضمین حقوق زنان افغانستان را نادیده گرفته و این امر مهم را به خود افغان‌ها واگذار کرده‌اند. درست است که موقعیت زنان در افغانستان امروز، نتیجه مداخله ائتلاف بوده است، اما بدون استقامت شجاعانه فعالان زنان هرگز به این موقعیت نمی‌رسید.

این باور، بی‌خردانه است که دولت افغانستان و طالبان در مورد زنان به نتیجه‌ای برسند که با ارزش‌های بین‌المللی سازگار باشد. برای آمریکا انعقاد این توافق بدون بیان انتظارات خود از حقوق زنان، پشت پا زدن به اصولی است که آمریکا به مدت طولانی مدعی پرچمداری آن بوده است.

چیزی که از افغانستان در ذهن‌ها مانده است، چهره زنان و دخترانی جوانی است که بسیاری از آن‌ها برای اولین بار به مدرسه رفته و در نتیجه خود را از فقر رهانیده بودند. طالبان به دنبال نابودی این پیشرفت و عقبگرد آن خواهد بود.

اکنون به ما می‌گویند که نگران نباشیم؛ اگر طالبان ضوابط توافق را نقض کند آمریکا با نیرویی مهیب باز می‌گردد. اما برای چه کاری بازمی گردد؟ با طالبان بجنگد؟ نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت کند؟ چند افغانی بی‌گناه دیگر باید به خاطر شکست توافق صلح کشته شوند؟ نمی‌توان از دولتی که در شش ماه اخیر کردها را در سوریه تنها گذاشت و زیر پای فلسطینی‌ها را خالی کرد، انتظار داشت که در صورت نقض شرایط توافق توسط طالبان، بار دیگر به افغانستان حمله راهبردی داشته باشد. نقض توافق صلح توسط طالبان تنها موجب آسیب افغان‌ها خواهد شد و برای اعزام مجدد نیروهای مسلح آمریکا ضرورت کافی نخواهد داشت.

طالبان می‌داند که در سال جاری نیروهای آمریکایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خارج خواهند شد. آن‌ها مطمئن هستند که دولت آمریکا می‌خواهد این توافق را سند تحقق وعده‌های انتخاباتی [ترامپ] قلمداد کند. طالبان آمریکا را درست در جایی که می‌خواست، گیر انداخته است. بنابراین، مقامات آمریکایی باید این موضوع را درک کند که شاید طالبان، قاچاقچیان مواد مخدر، خشونت طلب و تروریست باشند، اما نادان و احمق نیستند.

 

منبع: Brookings (https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/05/the-us-taliban-peace-deal-a-road-to-nowhere/The US-Taliban peace deal: A road to nowhere
Having led all U.S. and NATO forces in Afghanistan from 2011-13, Brookings President John R. Allen writes that he has his own perspective on this agreement, which is grounded in practical, lived


نظرات کاربران


@