رباعیات خاقانی

من گریه و سوز دل نمی‌دانستم

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۰ ۱۵-۰۱-۱۳۹۹

ای دوست غم تو سربه سر سوخت مرا چون شمع به بزم درد افروخت مرا من گریه و سوز دل نمی‌دانستم استاد تغافل تو آموخت مرا

تبریز امروز:

استاد تغافل  تو آموخت مرا - رباعیات خاقانی - 1ََ

ای دوست غم تو سربه سر سوخت مرا 

چون شمع به بزم درد افروخت مرا

 من گریه و سوز دل نمی‌دانستم 

استاد تغافل تو آموخت مرا

 

 

از نسخه نشریات یازیچی - باکو


نظرات کاربران


@