نقاشی از اکتای وحیدی آذر

خانه و کروناویروس

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۹ ۰۸-۰۱-۱۳۹۹

نقاشی کودک ، دنیایی نهفته است مگر آنکه برایتان توضیح دهد، نقاشی خانه ، خورشید در آسمان و کروناویروس که در کنار خانه ناظر است .....

تبریز امروز:

اکتای وحیدی آذر -Oktay Vahidi Azar

نقاشی کودک چهار و نیم ساله ، دنیایی نهفته است مگر آنکه برایتان توضیح دهد ، نقاشی خانه ، خورشید در آسمان و کروناویروس که در کنار خانه ناظر است ..... من نقاشی ویروس را می دیدم ، اما ان را لکه و یا یک طرحی نامفهوم در کنار خانه فرض می کردم ، تا آنکه خودش خواست تا توضیح دهد و من آن وقت نقاشی او را درک کردم .


نظرات کاربران


@