آمریکا

کرونا ویروس و سیاست های ترامپ از نگاه نیویورکر

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۹ ۰۵-۰۱-۱۳۹۹

تبریز امروز:

ترامپ - نیویورکر - کرونا ویروس

ترامپ و سیاست هایش در مورد کرونا ویروس


نظرات کاربران


@