ایتالیا

درخانه بمانید !

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۶ ۰۳-۰۱-۱۳۹۹

افسر پلیس در یکی از خیابان های میلان براجرای قانون " درخانه بمانید " جهت کنترل ویروس کرونا نظارت می کند

تبریز امروز:

 Police officers enforced stay-at-home rules on Friday at a roadblock in Milan.

افسر پلیس در یکی از خیابان های میلان براجرای قانون " درخانه بمانید "  جهت کنترل ویروس کرونا نظارت می کند . 

 

 

 

 

نظرات کاربران


@