استرالیا

اختاپوس در حال گردش

تاریخ انتشار : ۰۳:۱۷ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸

در این ویدئو یک اختاپوس و نحوه شنا کردن وی مورد توجه قرار گرفته است که در آن یک زیست شناس استرالیایی سعی می کند که بدون سر و صدا به اختاپوس نزدیک شود تا بتواند شکار لحظه ها را انجام دهد. این زیست شناس در متنی که در توصیف ویدئوی منتشر شده، می نویسد که چطور این اختاپوس با دیدن وی همچنان به کار خود ادامه می دهد و به راه رفتن آرام خود ادامه می دهد.

 تبریز امروز:

 

در ویدئو نحوه شنا کردن و راه رفتن یک اختاپوس برای یافتن غذا به خوبی دیده می شود.

در این ویدئو یک اختاپوس و نحوه شنا کردن وی مورد توجه قرار گرفته است که در آن یک زیست شناس استرالیایی سعی می کند که بدون سر و صدا به اختاپوس نزدیک شود تا بتواند شکار لحظه ها را انجام دهد.

این زیست شناس در متنی که در توصیف ویدئوی منتشر شده، می نویسد که چطور این اختاپوس با دیدن وی همچنان به کار خود ادامه می دهد و به راه رفتن آرام خود ادامه می دهد.

نحوه خروج این اختاپوس و تلاش وی برای یافتن غذا ستودنی است. اختاپوس‌ها موجودات اقیانوس‌ها هستند که هشت پا، سر بزرگ کیسه مانند و چشم‌هایی درشت دارند. نکته جالب توجه این که اختاپوس ها دارای سه قلب و خون آبی هستند. 


نظرات کاربران


@