دستان خود را بشویید !

تاریخ انتشار : ۰۱:۱۱ ۲۳-۱۲-۱۳۹۸

برای جلوگیری از شیوع کروناویروس و غلبه بر آن دستان خود را بشویید

تبریز امروز:

شستن دست ها - کرونا ویروس

برای جلوگیری از شیوع کروناویروس  و غلبه بر آن دستان خود را بشویید


نظرات کاربران


@