قطعه ای از آنتونیو ویوالدی

باران گریه ها در دو اجرای متفاوت

تاریخ انتشار : ۲۰:۰۷ ۲۱-۱۲-۱۳۹۸

آریای اپرای باران گریه Sento in seno از مجموعه قطعات گمشده با نام "درام در موسیقی " و با عنوان Tieteberga است . این اثر توسط آنتونیو ویوالدی نوشته شده است، در این آریای اپرا ، ویوالدی موسیقی باران را به عنوان استعاره برای اشک ترسیم می کند. دنیاهای بیرونی و داخلی در یک حوضه خاص برخورد می کنند: آسمان تاریک در حالی که ما در غم و اندوه فرو رفته ایم گریه می کند

تبریز امروز:

 در این آریای اپرا ، ویوالدی موسیقی باران را به عنوان استعاره برای اشک ترسیم می کند. دنیاهای بیرونی و داخلی در یک حوضه خاص برخورد می کنند: آسمان تاریک در حالی که ما در غم و اندوه فرو رفته ایم گریه می کند

 

قطعه باران گریه  Sento in seno از مجموعه قطعات گمشده  با نام "درام در موسیقی "  و با عنوان  Tieteberga است . ان اثر توسط آنتونیو ویوالدی نوشته شده است .

 

اجرای قطعه دوم توسط آندرسن  و الیزابت رو انجام شده است و بارانی ملودیک از اشک در برابر تارهای هارمونیک شیشه خیس- توسط استفان مالینوفسکی برای همراهی با اجرای موسیقی ساخته شده است.


نظرات کاربران


@