عایشه پینارلی نقاش رنگ و شادمانی + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۲:۵۰ ۱۸-۱۲-۱۳۹۸

عایشه پینارلی متولد 1965 استانبول است ، در دانشکده هنر معمار سینان تحصیلات خود را به پایان رسانیده است و سال هاست که نمایشگاه های آثارش را ترکیه برگزار می کند. او کار حرفه ای خود را در نزد استاد احمد اوزول تعلیم دیده است.

تبریز امروز:

رنگ های شاد کارهایش موجب جذابیت بیشتر آثار وی می گردند، او کارهایش از سادگی و شادمانی خاص برخوردارند و به این علت است که موجب جذب تماشاچی خود می شوند.

 

عایشه پینارلی متولد 1344 (1965) استانبول است ، در دانشکده هنر معمار سینان تحصیلات خود را به پایان رسانیده است و سال هاست که نمایشگاه های آثارش را ترکیه برگزار می کند. او کار حرفه ای خود را در نزد استاد احمد اوزول تعلیم دیده است.


نظرات کاربران


@