تبریز

خانه ای با روحی عظیم

تاریخ انتشار : ۱۸:۱۷ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

همه چیز به ظاهر درهم ریخته است ، اما زندگی باز در آن جریان دارد! گذشته ای دیرین که تا به حال رسیده است ،حوض خانه خالی است ، سال ها آب باران صورتش را شسته تا غوغای حیات در آن به خواب نرود ! صندلی چوبی لهستانی در کنار مبل چوبی هنوز در تراس خانه باقی است . کلاغ ها بر روی درخت فریاد می کشند و درختان افسانه ای وحشی" عرعر" بی خیال و بی اعتنا به آب و بی آبی خود را بالا می کشند ! راستی آنجا چه کسانی بودند، حکایت آنان از زندگی در این خانه ی پر از هنر و خلاقیت و زیبایی چه بوده است ! خانه بسیار زیباست، معمار آن را نمی شناسمش !چه ایده ای در پس این طرح عظیم و این عظمت در آنجا نهفته بود ...... خانه بسیار عظیم است و روحی بزرگ در پس این غنای فرهنگی همچنان ایستاده است! اینجا بخشی از روح آرام بخش" تبریز " می تواند باشد.

تبریز امروز:

خانه  ای  پر خاطره در بارون آواک تبریز

همه چیز به ظاهر درهم ریخته است ، اما زندگی باز در آن جریان دارد! گذشته ای دیرین که تا به حال رسیده است ،حوض خانه خالی است ، سال ها آب باران صورتش را شسته تا غوغای حیات در آن به خواب نرود ! صندلی چوبی لهستانی در کنار مبل چوبی هنوز در تراس خانه باقی است . کلاغ ها بر روی درخت فریاد می کشند و درختان افسانه ای وحشی" عرعر" بی خیال و بی اعتنا به آب و بی آبی خود را بالا می کشند !  راستی آنجا چه کسانی بودند، حکایت آنان از زندگی در این خانه ی پر از هنر و خلاقیت و زیبایی چه بوده است !

خانه بسیار زیباست، معمار آن را نمی شناسمش !چه ایده ای در پس این طرح عظیم و این عظمت در آنجا نهفته بود ...... خانه بسیار عظیم است و روحی بزرگ در پس این غنای فرهنگی  همچنان ایستاده است! اینجا بخشی از روح آرام بخش" تبریز " می تواند باشد.

خانه ای با روحی عظیم بارون آواک تبریز

 

این خانه در کوچه صداقت یا شهید مسئله دانی در بارون آواک تبریز قرار دارد ، دیوار آن مجروح و درکارگاهی به جای آن نصب شده است که شاید بعدا ترمیم گردد.

 


نظرات کاربران


@