عبدالله و حکمتیار در بازی قدرت جا ماندند

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان شد

تاریخ انتشار : ۱۰:۲۱ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸

اشرف غنی 50 درصد ، عبدالله 40درصد و حکمتیار 3/8 درصد ارا را کسب کرد، عبئالله نتیجه آرا را رد کرد و اعلان تشکیل دولت موازی نمود.

تبریز امروز:

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان


نظرات کاربران


@