اروپا

ابتکارهای جدید اروپایی برای حفظ برجام

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۶ ۲۶-۱۱-۱۳۹۸

مهمترین پیشنهاد افزودن سه کشور دیگر به طرف های مذاکره کننده فعلی است. این پژوهشگران در توجیه این ابتکار خود معتقدند که اتریش، سوئیس و فنلاند به اندازه سه کشور اروپایی دیگر یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا بزرگ نیستند و ترامپ آنها را به چشم رقیب خود نمی بیند. ضمن اینکه اقدامات این سه کشور بزرگ در تقابل فرسایشی که تاکنون با امریکا داشتند، و همچنین با توجه به خواسته های ایران، بی نتیجه بوده است.

تبریز امروز:

Foto: AP/Atomic Energy Organization of Iran

افزودن اتریش، سوئیس و فنلاند به میز مذاکره

 فرصت سازی برای ایران از طریق کنفرانس آتی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای NPT در ماه آوریل

 ایجاد محدودیت برای سایر بازیگران منطقه در صورت مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران

  سه پژوهشگر ارشد از سوی موسسات تحقیقاتی سوئیس، آلمان و اتریش در یادداشتی برای روزنامه دِر-اشتاندارد اتریش پیشنهادات خود برای نجات برجام را در قالب چند ابتکار تشریح کردند.

مهمترین پیشنهاد افزودن سه کشور دیگر به طرف های مذاکره کننده فعلی است. این پژوهشگران در توجیه این ابتکار خود معتقدند که اتریش، سوئیس و فنلاند به اندازه سه کشور اروپایی دیگر یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا بزرگ نیستند و ترامپ آنها را به چشم رقیب خود نمی بیند. ضمن اینکه اقدامات این سه کشور بزرگ در تقابل فرسایشی که تاکنون با امریکا داشتند، و همچنین با توجه به خواسته های ایران، بی نتیجه بوده است.

همچنین سه کشور کوچک جدید نه تنها قادر به پوشش کمبودهای سه قدرت بزرگ اروپایی نیستند، بلکه حتی سیاستی به موازی آنها نیز نمی توانند انجام دهند (از این بابت نیز خیال امریکا راحت خواهد بود). در این یادداشت به نقش عمان در سال ۲۰۱۱ یاد شده، که نویسندگان معتقدند سه کشور جدید می توانند میانجیگر قابل اعتمادی شبیه آن باشند.

در خصوص محتوای مذاکرات با فرمت و اعضای جدید دو نکته مطرح شده است:

اول اینکه نشست آتی NPT که در ماه آوریل یا می در نیویورک برگزار می شود، فرصتی است برای ایران تا با استفاده از مدل توافق هسته ای کنونی، با ابتکارات خود گامی بزرگ در پیمان NPT نیز بردارد. این ابتکار (محدودیت ها) دیگر تنها شامل ایران نمی شود، بلکه کل منطقه را می تواند در بر گیرد.

موضوع دوم شامل توان موشکی ایران می شود. به اعتقاد نویسندگان، اروپایی ها این مسئله را در دل برجام نگنجانند و ایران در آینده تنها به خاطر خواسته های امریکا از برنامه موشکی خود صرف نظر نمی کند. همچنین بحث توان موشکی در منطقه نباید محدود به ایران باشد، بلکه شامل امریکا، اسرائیل و عربستان نیز هست. بنابراین سه کشور کوچک جدید اروپایی باید با ابتکارات خود موضوع موشکی را از منظر منطقه ای شامل ایران و سایر رقبای آن دنبال کنند.

 


نظرات کاربران


@