افغانستان

اشرف غنی خواستار محدودشدن شرکت مقامات در مراسم حج شد

تاریخ انتشار : ۰۸:۴۲ ۲۵-۱۱-۱۳۹۸

اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی از مسوولان حج و اوقاف خواسته که شرکت مقامات دولتی در مراسم حج را محدود کنند و نیز امتیازات خاص در این عرصه برای آنان را از بین ببرند. آقای غنی این موضوع را پریروز چهارشنبه، در دیدار با مسوولین نهادهای دخیل در روند حج مطرح کرده‌ و افزوده که این روند نیازمند اقدامات سرتاسری، هماهنگ و منسجم است و باید تلاش‌های بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

 تبریز امروز :

اشرف غنی در مراسم حج

اشرف غنی خواستار محدودشدن شرکت مقامات در مراسم حج شد

اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی از مسوولان حج و اوقاف خواسته که شرکت مقامات دولتی در مراسم حج را محدود کنند و نیز امتیازات خاص در این عرصه برای آنان را از بین ببرند.

آقای غنی این موضوع را پریروز چهارشنبه، در دیدار با مسوولین نهادهای دخیل در روند حج مطرح کرده‌ و افزوده که این روند نیازمند اقدامات سرتاسری، هماهنگ و منسجم است و باید تلاش‌های بیشتری در این خصوص صورت گیرد.


نظرات کاربران


@