عکس هوایی

دریاچه اورمیه در میان برف

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۶ ۲۲-۱۱-۱۳۹۸

دریاچه اورمیه هرگز یخ نمی زند، غلظت نمک با کاهش آب آن افزایش یافته است و برف اکنون آن را احاطه کرده است .

تبریز امروز:

عکس هوایی از دریاچه اورمیه در میان برف

دریاچه اورمیه هرگز یخ نمی زند، غلظت نمک با کاهش آب آن افزایش یافته است و برف اکنون آن را احاطه کرده است .


نظرات کاربران


@