آموزش نقاشی کودک و نوجوان

نقاشی رنگین گل

تاریخ انتشار : ۰۹:۵۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸

تکنیک های مختلف نقاشی از ایده های نو شکل می گیرند ، چگونه گل کشیده می شود و با چه تکنیک هایی بر زیبایی رنگ آمیزی آن می افزاییم!

تبریز امروز:

تکنیک های مختلف نقاشی از ایده های نو شکل می گیرند ، چگونه گل کشیده می شود و با چه تکنیک هایی بر زیبایی رنگ آمیزی آن می افزاییم! 

آموزش نقاشی ، آموزش جامعی است که می تواند به کمک و پایه برای دیگر موضوعات آموزشی کمک و پایه باشد.

 

تنظیم از کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@