کرک داگلاس بازیگر نقش اسپارتاکوس در 103 سالگی درگذشت.

من اسپارتاکوس هستم !

تاریخ انتشار : ۱۲:۳۸ ۱۷-۱۱-۱۳۹۸

کرک داگلاس از بازیگر مرد پیشرو در زندگی حرفه ای خود ، روز چهارشنبه در 103 سالگی درگذشت ، او روی پرده با صدای پر قدرت و هیکل قوی اش فرمانروایی کرد. اما فروتنانه قهرمانان بزرگ تر و توانمندتری تربیت نمود - در اوج قدرت ، داگلاس از استودیوی کاریش جدا شد و در شرکت تولیدی خود با شورشیان و افراد خارج از هالیوود مانند استنلی کوبریک و دالتون ترامپو به همراهی پرداخت. نقش ماندگارش در اسپارتاکوس با فیلمنامه دالتون ترامپو از لیست سیاه سناتور مک کارتی و کارگردانی استنلی کوبریک و تهیه کنندگی خودش به مثابه شورش فقرا و ضعیف ها بر علیه زورمداران قلمداد گردید.

تبریز امروز:

 

 کرک داگلاس از بازیگر مرد پیشرو در زندگی حرفه ای خود ، روز  چهارشنبه در 103 سالگی درگذشت ، او روی پرده با صدای پر قدرت و هیکل قوی اش فرمانروایی کرد. 

Kirk Douglus

اما فروتنانه  قهرمانان بزرگ تر و توانمندتری تربیت نمود -  در اوج قدرت ، داگلاس از استودیوی کاریش جدا شد و در شرکت تولیدی خود با شورشیان و افراد خارج از هالیوود مانند استنلی کوبریک و دالتون ترامپو به همراهی پرداخت. نقش ماندگارش در اسپارتاکوس با فیلمنامه دالتون ترامپو از لیست سیاه سناتور مک کارتی و کارگردانی استنلی کوبریک و تهیه کنندگی خودش به مثابه شورش فقرا و ضعیف ها بر علیه زورمداران قلمداد گردید.


نظرات کاربران


@