افغانستان

اعتراف سرباز امریکایی به سرقت پول مبارزه با تروریسم

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۵ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

پس از تحقیقات گروهبان وظیفه ویلیام چمبرلین ۴۶ ساله روز دوشنبه در محکمه فدرال کارولینای شمالی اعتراف کرد که در توطئه سرقت اموال دولتی دست داشته و پول سرقت شده را به دست آورده است.

تبریز امروز:

سرباز امریکایی

سرباز امریکایی به اتهام سرقت پول مبارزه با تروریسم در افغانستان اعتراف کرد

پس از بررسی‌های گروهبان وظیفه ویلیام چمبرلین ۴۶ ساله روز دوشنبه در محکمه فدرال کارولینای شمالی اعتراف کرد که در توطئه سرقت اموال دولتی دست داشته و پول سرقت شده را به دست آورده است.

چهار سرباز دیگر که مانند چمبرلین از واحد سوم نیروی ویژه در فورت براگ کارولینای شمالی بوده و در افغانستان ماموریت اجرا کرده اند، در سال ۲۰۱۴ به دزدی پول در افغانستان اعتراف کرده بودند، اما چمبرلین تلاش کرد که در محکمه از خود دفاع کند.

این سرباز گفت که برای دفاع از خود نیاز به دست یافتن به اطلاعات محرمانه دارد، اما قاضی‌ها این درخواست را رد کرده و گفته اند که این اطلاعات محرمانه برای دفاع از او موثر نیست.

این پنج نظامی امریکایی متهم بوده اند که از جولای ۲۰۰۹ تا جنوری ۲۰۱۰ زمانی که در افغانستان مستقر بودند، ۲۰۰ هزار دلار امریکایی از پول مبارزه با تروریسم امریکا را به جیب زده اند.


نظرات کاربران


@