افغانستان

ممنوعیت رانندگی با خودروهای شیشه دودی

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۶ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

محمد ذکریا سودا والی ولایت بدخشان در جمع صدها تن از شهروندان این ولایت شیشه سیاه موترش ( شیشه دودی خودرو) را پاک کرده و به مسولین امنیتی آموزش جدی داد تا تمام موترهای دارای شیشه سیاه (خودروهای شیشه دودی ) میباشند،توقف داده و شیشه هایشان را پاک نمایند

تبریز امروز:

ماشین با شیشه های دودی

والی ولایت بدخشان: ما دیگر به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد تا با ( ماشین های با شیشه دودی ) موترهای شیشه سیاه در ولایت بدخشان گشت و گذار کنند.

 محمد ذکریا سودا والی ولایت بدخشان در جمع صدها تن از شهروندان این ولایت شیشه سیاه موترش ( شیشه دودی خودرو) را پاک کرده و به مسولین امنیتی آموزش جدی داد تا تمام موترهای دارای شیشه سیاه (خودروهای شیشه دودی ) میباشند،توقف داده و شیشه هایشان را پاک نمایند


نظرات کاربران


@