آداجیو آلبینونی

موسیقی غم

تاریخ انتشار : ۰۱:۳۹ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸

آداجیو اثر توماسو آلبینونی یکی از آثار پر احساس قرن 17 و دوران باروک است ، آلام بشری در آن پردازش می شود و انسان دردمند به تسکین پرداخته می شود

تبریز امروز:

 

آداجیو اثر توماسو آلبینونی یکی از آثار پر احساس قرن 17 و دوران باروک است ، آلام بشری در آن پردازش می شود و انسان دردمند به تسکین پرداخته می شود، این اثر در دوران اوج ارکستر سمفونیک تبریز ، بارها به رهبری بهروز وحیدی آذر اجرا گردید.

شمع ها

  

در روزهای گذشته سرزمین ما غم های بسیار را با خود داشت از شهادت سرباز وطن و سردار تنها تا مردمی که در سوگ او بدرقه اش می کردند و یا مسافرانی که با امیدها به غربت می رفتند تا مسافرانی که اتوبوس آنها در دره های اطراف گنبد فرو غلتید ....


نظرات کاربران


@