قانونمندی تبلیغ برای انتخابات

تبلیغاتی که نظام مند می شود

تاریخ انتشار : ۰۳:۴۵ ۱۹-۱۰-۱۳۹۸

نصب و الصاق هرگونه عكس و پوستر نامزدها ممنوع است و هرگونه چاپ تبليغات فقط منحصر به زندگی نامه، بروشور و كارت با ابعاد ۱۰*۱۵ سانتيمتر می باشد.

تبریز امروز:

تبلیغات انتخاباتی در تبریز

دستورالعمل تبليغات مجاز نامزدهای انتخابات يازدهمين مجلس شورای اسلامی ابلاغ  گردید ، این دستورالعمل به شرح ذیل است ؛

نصب و الصاق هرگونه عكس و پوستر نامزدها ممنوع است و هرگونه چاپ تبليغات فقط منحصر به زندگی نامه، بروشور و كارت با ابعاد ۱۰*۱۵ سانتيمتر می باشد.

نصب بنر و پارچه فقط در محل ستاد تبليغات با رعايت تفكيک ستاد برادران و خواهران باشد.

تبلیغات انتخاباتی در تبریز

 استفاده از هر گونه آثار تبليغاتی از سوی نامزدها اعم از كاغذی، مقوايی و فلزی با ابعاد بيشتر از۵۰*۷۰سانتيمتر ممنوع است.

لازم به ذكر است چاپخانه هايی كه موارد فوق را رعايت نكنند طبق ماده ۵۷ ستاد انتخابات برخورد قانونی با آنها صورت می گيرد.


نظرات کاربران


@